A Varázslat Ifjúsági Klub (továbbiakban VIK) célja, hogy közösségébe hívja azokat a magyarországi "varázstudó" palántákat, akik Harry Potter történetén nőnek fel, és nyitottak a játék és a mitológia felé. A Klub története 2003 februárjáig nyúlik vissza, amikor Remus Lupin úgy döntött, megalapítja a saját magyarországi varázslóiskoláját. A Remus Lupin Roxfortja weboldal kezdetben nagyon apró volt, de már akkor is lelkes tagok látogatták.
Idővel a közösség tagjai élő találkozókon, személyesen is megismerték egymást, 2005. nyarán pedig megszervezték az első tábort. Ebben a táborban eldöntötték, hogy elszakadnak a Harry Potter könyvekben található nevektől, saját, magyar tanodát csinálnak. Ekkor álmodták meg a Bagolykő Mágustanodát. A táborozókban az is felmerült, hogy a közösség igényei már nagyobbak annál, mint amiért egy magánszemély egymaga anyagi felelősséget vállalhatna, így a klub lehetőségeinek növelése érdekében megszületett a Varázslat Közhasznú Egyesület (továbbiakban Egyesület) gondolata is. Mindezek az álmok 2006-ban valósultak meg.

A VIK tagjai tehát azok az emberek, akik egykoron, vagy ma is részt vesznek az online közösségben (fórumozók), és/vagy eljárnak táborainkba (táborozók), találkozóinkra. A VIK tagja bárki lehet. A VIK-en belül azonban van egy szűk csoport, akik belépnek az Egyesületbe és fizetik a tagdíjat. Az Egyesület, mint jogi személy, Alapszabályzattal rendelkezik, ami egyfelől rögzíti az Egyesület céljait és tevékenységeit, másfelől rögzíti az Egyesület alapvető működésének szabályait.

Milyen értelemben vezeti az Egyesület a VIK-et?

Amikor az Egyesület és a VIK viszonyát vizsgáljuk, két fő szempontot kell figyelembe venni.

  1. Egyfelől az Egyesület, mint jogi személy, ténylegesen nevét és pénzét adja mindahhoz, ami a VIK-en belül történik, vagyis ha csak ezt a szempotot vesszük figyelembe, akkor az lenne jogos, hogy az Egyesület átveszi a VIK irányítását, mindenbe beleszól, mindent a kezében tart. Az Egyesület irányítja a Fórumot, a táborokat, a programokat. Az Egyesület nevezi meg a vezető személyeket, és írásos szabályokat alkot a VIK-nek.
  2. Másfelől azonban az Egyesület tagjainak egy jelentős része nem az aktív fórumozó, táborozó, programokon részt vevő személyekből áll, sőt az Egyesületnek ma már vannak a VIK-en kívüli tagjai is, így felmerül a kérdés, hogy a nem feltétlenül aktív vagy a VIK-en kívüli tagok mégis hogyan lennének képesek felelősen irányítani a VIK-et? Amikor ezt a szempontot domborítjuk ki, akkor az tűnik jogosnak, hogy az Egyesület teljesen a háttérbe vonul, nem szól bele a VIK életébe, hagyja, hogy önmagától szerveződjön, mint az azelőtt is volt, hogy az Egyesület megszületett.

Az Egyesület a VIK-et érintő döntéseiben mindig e két végletes szempont szintézisét valósítja meg: az Egyesület olykor beleszól a VIK életébe, különösen akkor, amikor a VIK valamilyen problémán elakad, vagy kilép abból a keretből, ami a VIK-et - és ez álta az Egyesületet is - mindenkor jellemezte. Ilyenkor azonban a VIK-en belül felmerülő problémákra olyan megoldást ad az Egyesület, amiben lehetőség nyílik a VIK felől jövő kezdeményezéseknek is, vagyis sohasem csak az Egyesület irányítja a VIK-et.

Kik az Egyesület tagjai?

Az Egyesület tagjai azok a személyek, akik úgy gondolják, hogy mélyebben részt kívánnak venni a klub életében, ötleteikkel, gondolataikkal és munkájukkal szívesen támogatják a különböző programokat, táborokat. Az egyesületi tagság nincs nagykorúsághoz kötve, szülői engedéllyel 18 év alattiak is lehetnek tagjai az Egyesületnek.

Milyen jogai és kötelességei vannak az Egyesület tagjainak?

Az Egyesület tagjai alkotják az Egyesület közgyűlését, ami az Egyesület legfontosabb döntéshozó szerve, hiszen a közgyűlés választja az Elnökséget, és a közgyűlés fogadja el az Egyesület Alapszabályzatát. Minden tagnak joga, hogy részt vegyen és szavazzon az Egyesület közgyűlésein. Emellett az egyesületi tagdíj havi 400 Ft, ezt minden tagnak fizetnie kell. Minden egyesületi tag jogosult egy valami@varazslat.net-os email címre, és az Egyesület közgyűlésein vagy fórumán hozzászólásaival, ötleteivel, észrevételeivel építheti az Egyesület munkáját.

Mire fordítja az Egyesület a tagdíjat?

Első és legfontosabb a tárhely és a domain név fenntartása, amely jelenleg évi 35000 Ft. Emellett ebből a pénzből tartjuk fenn a bankszámlát, ebből a pénzből vesszük meg a számlatömböket, és pénztárbizonylatokat, vagyis azt a nem kevés papírt, ami a könyveléshez kell. A fennmaradó pénzekből pedig a táborokat és a találkozókat finanszírozzuk.

Hogyan lehet valaki az Egyesület tagja?

Ki kell töltened a belépési nyilatkozatot. Ha még nem múltál el 18 éves, akkor is lehetsz tagja az Egyesületnek, de akkor ki kell töltetned a szüleiddel az előbbi dokumentum második oldalán található engedélyező nyilatkozatot is. Ezután a kitöltött dokumentumokat el kell juttatnod valamelyik elnökségi tagnak (fórumos neveik: Király József, Angelinne Stanwood, Hűvösvölgyi Napsugár).