2008. évi közhasznúsági jelentés a

VARÁZSLAT

KHE működéséről
A Varázslat Közhasznú Egyesület 2006. december 21.-én alakult.
Az Egyesület a 2008. évi gazdálkodásáról a Számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően, választása alapján Egyszerűsített Éves Beszámolót készít. A szervezet célja: Az egyesület közösségépítő, ismeretterjesztő jelleggel célként tűzi maga elé, hogy a magyar és külföldi történelmet, kultúrát, mitológiát kedvelőkkel a kapcsolatot fenntartsa, vagy a fentiek iránt érdeklődőkkel azt megismertesse, az ismereteket elmélyítse, ezzel ápolva a hagyományokat, a régmúlt emlékeit.

Az Egyesület tevékenységei: Az Egyesület Közgyűlésének ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet.
A Közgyűlés döntéseit az Egyesület elnöke az Egyesület honlapján nyilvánosságra hozza. (Az Egyesület honlapjának címe: www.varazslat.com)
A szervezet célja szerinti besorolása: oktatási és kulturális tevékenység. Tárgyévben a Varázslat Közhasznú Egyesület költségvetési támogatást nem kapott.

Kapott támogatások: Vagyon felhasználása: Szöveges rész:
 1. Az Egyesületünk az alapító okiratban meg megfogalmazottak szerint működik. Köztartozása nincs, tartós adományozásra szerződést nem kötött.
 2. Találkozóink kiemelkedő fontosságúak az egyesület feladatainak megvalósításában, a tagok közötti kapcsolatok ápolásában és a képességfejlesztésben. A találkozók az előző évhez hasonlóan általában Budapesten történnek, de egyre több vidéki városban is rendszeressé váltak. Helyszíneink: Budapest, Debrecen, Gárdony, Kiskunhalas, Pécs, Székesfehérvár, Tamási. 2008 évben 10 napos tábort szerveztünk, helyszíne Patca, Katica-tanya volt.
 3. A táborozás összes költsége 1.111,- E Ft volt, mely tartalmazta a programok költségeit, anyagi eszközeit, élelmezési és szállásköltségeket. Bankköltség címén 7E Ft, tárhely díj címén 35 E Ft-ot fizettünk ki. Irodaszerek 1E Ft-ba, egyéb rendezvények 26 E Ft-ba kerültek. Összes költségünk 1.180E Ft volt 2008 évben.
 4. Egyéb programjaink:
  • Könyvváró parti (Millennium könyvesház, 2008.február). Feladatunk volt a helyszín feldíszítése a rendezvény kezdete előtt. Belépés csak a jelentkezetteknek volt, pedig hatalmas tömeg gyűlt össze a könyvesház bejárata előtt. Az idő gyórsan és sok nevetés között telt, hamar elérkezett az éjfél, amikor a letakart könyvkupacról lerántottuk a leplet a Harry Potter 7 példányairól. A parti nagyon jó hangulatban telt, a látogatók is nagyon jól érezték magukat.
  • Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (Villányi út) ásványkiállítás (2008.04.27). Itt különböző kőzeteket ismerhettek meg a látogatók, majd a nézelődés végén vásároltak is. Ezek után a kis csoportunk meglátogatta a feneketlen tavat, amely köré letelepedve beszélgetéssel ütötték el az időt, megszerzett köveinket mutogatva egymásnak.
 5. Találkozók:
  • 2008. márciusban Westend, majd Sirius Teaház (Húsvétváró tali)
  • 2008. június (Szolnok), a Nagyszökőkút meglátogatása.
  • 2008. augusztus (Pécs) a TV torony meglátogatása.
  • 2008. október (Sajógalgóc) Halloween Party.
Hagyományainkat megtartva a következő években is szeretnénk minél hasznosabb rendezvényekkel, táborokkal, találkozókkal múlatni az időnket.Tamási, 2009. április 30.

Papp Tibor Norbert sk.
elnök

             
 
 
 
 
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
2008
 
 
 
VARÁZSLAT
 
Közhasznú Egyesület
 
7090 Tamási Építők útja 36.
 
Adószám: 18259704-1-17
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
Tamási, 2009. április 30.  
 
 
 
 
 
       
  Papp Tibor Norbert sk.
  a szervezet vezetője
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARÁZSLAT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET  
7090 TAMÁSI ÉPÍTŐK ÚTJA 36.  
Beszámolási időszak: 2008.01.01-2008.12.31  
Adószám: 18259704-1-17    
 
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2008
  adatok eFt-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesbítései Tárgyév
a b c d e
  1. A. Befektetett eszközök 0 0 0
  2.    I. Immateriális javak      
  3.   II. Tárgyi eszközök      
  4.  III. Befektetett pénzügyi eszközök      
  5.  IV. Befektetett pénzügyi eszközök      
      értékhelyesbítése
  6. B. Forgóeszközök 244 0 167
  7.    I. Készletek 27   27
  8.   II. Követelések      
  9.  III. Értékpapírok      
10.  IV. Pénzeszközök 217   140
11. C. Aktív időbeli elhatárolások 120   39
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 364 0 206
13. D. Saját tőke 88 0 189
14.    I. Induló tőke/ jegyzett tőke 0   0
15.   II. Tőkeváltozás/ eredmény     88
16.  III. Lekötött tartalék      
17.  IV. Értékelési tartalék      
18.   V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 88   101
      (közhasznú tevékenységből)
19.  VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási 0   0
       tevékenységből
20. E. Céltartalékok      
21. F. Kötelezettségek 60 0 1
22.    I. Hátrasorolt kötelezettségek      
23.   II. Hosszúlejáratú kötelezettségek      
24.  III. Rövidlejáratú kötelezettségek 60   1
25. G. Passzív időbeli elhatárolások 216   16
26. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 364 0 206
 
 
Tamási, 2009. április 30.  
       
  Papp Tibor Norbert sk.
  a szervezet vezetője
   
VARÁZSLAT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET  
7090 TAMÁSI ÉPÍTŐK ÚTJA 36.  
Beszámolási időszak: 2008.01.01-2008.12.31.  
Adószám: 18259704-1-17    
 
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2008. év
  adatok eFt-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesbítései Tárgyév
a b c d e
  1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1270 0 1281
  2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás      
  3.    a) alapítótól      
  4.    b) központi költségvetéstől      
  5.    c) helyi önkormányzattól      
  6.    d) egyéb 37   51
  7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás      
  8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1155   1142
  9. 4. Tagdíjból származó bevétel 78   88
10. 5. Egyéb bevétel      
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0   0
12. C. ÖSSZES BEVÉTEL 1270 0 1281
13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1182 0 1180
14.    1. Anyagjellegű ráfordítások 1160   1103
15.    2. Személyi jellegű ráfordítások 22   77
16.    3. Értékcsökkenési leírás      
17.    4. Egyéb ráfordítások      
18.    5. Pénzügyi műveletek ráfordításai      
19.    6. Rendkívüli ráfordítások      
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 0
21.    1. Anyagjellegű ráfordítások      
22.    2. Személyi jellegű ráfordítások      
23.    3. Értékcsökkenési leírás      
24.    4. Egyéb ráfordítások      
25.    5. Pénzügyi műveletek ráfordításai      
26.    6. Rendkívüli ráfordítások      
27. F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 1182 0 1180
28. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény     0 0 0
29. H. Adófizetési kötelezettség      
30.  I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 0 0
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény 88 0 101
 
 
 
 
 
Tamási, 2009. április 30.  
 
       
  Papp Tibor Norbert sk.
  a szervezet vezetője
   
VARÁZSLAT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET  
7090 TAMÁSI ÉPÍTŐK ÚTJA 36.  
Beszámolási időszak: 2008.01.01-2008.12.31.  
Adószám: 18259704-1-17    
 
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2008. év
 
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
 
                       adatok eFt-ban
Sorszám A tétel megnevezése Tárgyév
32. A. Személyi jellegű ráfordítások 77
33.      1. Bérköltség 0
34.         ebből: - megbízási díjak  
35.                   - tiszteletdíjak  
36.      2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 77
37.      3. Bérjárulékok  
38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 0
39.      ebből: A Kormányrendelet 16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként  
             elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
 
 
 
           "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva"
     
     
           
  Papp Tibor Norbert sk.
Tamási, 2009. április 30.   a szervezet vezetője