2007. évi közhasznúsági jelentés a

VARÁZSLAT

KHE működéséről
A Varázslat Közhasznú Egyesület alakulásának időpontja: 2006. december 21.

Az Egyesület a 2007. évi gazdálkodásáról a Számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően Egyszerűsített éves beszámolót készít.

Mérleg fordulónap: 2007. december 31.
Mérlegkészítés időpontja: 2008. április 30.


Támogatások:
A tárgyévben egyesületünk költségvetési támogatást nem kapott.

Kapott támogatások 2007. évben:


Vagyon felhasználása:
Az Egyesület induló tőkéje nulla forint volt. A saját tőke a 2007. évi eredménnyel nőtt. Közhasznú jellegénél fogva nem célja a felhalmozás.
Vállalkozási tevékenységet a tárgyévben nem folytattunk, bevételt nem realizáltunk, költséget nem számoltunk el.

Célszerinti juttatások: Ilyen címen nem történt kifizetés.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások: Nem történt kifizetés.

Szöveges rész: Az Egyesületünk az alapító okiratban megfogalmazottak szerint működik. Köztartozása nincs, tartós adományozásra szerződést nem kötött.

Fő tevékenysége: Ennek megfelelően találkozóink kiemelkedő fontosságúak az Egyesület feladatainak megvalósításában, a tagok közötti kapcsolatok ápolásában és a képességfejlesztésben.
A találkozók általában Budapesten történnek, de egyre több vidéki városban is rendszeressé váltak.

Helyszíneink: Budapest, Debrecen, Gárdony, Kiskunhalas, Pécs, Székesfehérvár, Tamási.

Táborunk: 2007. évben 10 napos tábort szerveztünk, helyszíne Csobánka volt.

A táborozás összes költsége 1.151 eFt-ba került, mely tartalmazta a programok költségeit, anyagi eszközeit, élelmezési és szállásköltségeket. Ebből készletek között került kimutatásra 27 eFt értékű eszköz.
Bankköltség címén 8 eFt, hatósági díj címén 2 eFt-ot, tárhely díj címén 29 eFt-ot fizettünk ki.
Irodaszerekért 4 eFt-ot, egyéb rendezvényeken 1 eFt-ot, igénybevett szolgáltatásokért 14 eFt-ot fizettünk ki.

Egyéb programjaink:

Tamási, 2008. április 30.

Papp Tibor Norbert sk.
elnök
             
 
 
 
 
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
2007
 
 
 
VARÁZSLAT
 
Közhasznú Egyesület
 
7090 Tamási Építők útja 36.
 
Adószám: 18259704-1-17
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
Tamási, 2008. április 30.  
 
 
 
 
 
       
  Papp Tibor Norbert sk.
  a szervezet vezetője
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARÁZSLAT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET  
7090 TAMÁSI ÉPÍTŐK ÚTJA 36.  
Beszámolási időszak: 2007.01.01-2007.12.31.  
Adószám: 18259704-1-17    
 
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2007. év
  adatok eFt-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesbítései Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök 0 0 0
2. I. Immateriális javak      
3. II. Tárgyi eszközök      
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök      
5. IV. Befektetett pénzügyi eszközök      
értékhelyesbítése
6. B. Forgóeszközök 0 0 244
7. I. Készletek     27
8. II. Követelések      
9. III. Értékpapírok      
10. IV. Pénzeszközök     217
11. C. Aktív időbeli elhatárolások     120
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 0 0 364
13. D. Saját tőke 0 0 88
14. I. Induló tőke/ jegyzett tőke     0
15. II. Tőkeváltozás/ eredmény      
16. III. Lekötött tartalék      
17. IV. Értékelési tartalék      
18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből     88
(közhasznú tevékenységből)
19. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási     0
tevékenységből
20. E. Céltartalékok      
21. F. Kötelezettségek 0 0 60
22. I. Hátrasorolt kötelezettségek      
23. II. Hosszúlejáratú kötelezettségek      
24. III. Rövidlejáratú kötelezettségek     60
25. G. Passzív időbeli elhatárolások     216
26. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 0 0 364
 
 
Tamási, 2008. április 30.  
       
  Papp Tibor Norbert sk.
  a szervezet vezetője
   
VARÁZSLAT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET  
7090 TAMÁSI ÉPÍTŐK ÚTJA 36.  
Beszámolási időszak: 2007.01.01-2007.12.31.  
Adószám: 18259704-1-17    
 
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2007. év
  adatok eFt-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesbítései Tárgyév
a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 0 0 1270
2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás      
3. a) alapítótól      
4. b) központi költségvetéstől      
5. c) helyi önkormányzattól      
6. d) egyéb     37
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás      
8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel     1155
9. 4. Tagdíjból származó bevétel     78
10. 5. Egyéb bevétel      
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele      
12. C. ÖSSZES BEVÉTEL 0 0 1270
13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0 1182
14. 1. Anyagjellegű ráfordítások     1160
15. 2. Személyi jellegű ráfordítások     22
16. 3. Értékcsökkenési leírás      
17. 4. Egyéb ráfordítások      
18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai      
19. 6. Rendkívüli ráfordítások      
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 0
21. 1. Anyagjellegű ráfordítások      
22. 2. Személyi jellegű ráfordítások      
23. 3. Értékcsökkenési leírás      
24. 4. Egyéb ráfordítások      
25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai      
26. 6. Rendkívüli ráfordítások      
27. F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 0 0 1182
28. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény     0 0 0
29. H. Adófizetési kötelezettség      
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 0 0
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény 0 0 88
 
 
 
 
 
Tamási, 2008. április 30.  
 
       
  Papp Tibor Norbert sk.
  a szervezet vezetője
   
VARÁZSLAT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET  
7090 TAMÁSI ÉPÍTŐK ÚTJA 36.  
Beszámolási időszak: 2007.01.01-2007.12.31.  
Adószám: 18259704-1-17    
 
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2007. év
 
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
 
  adatok eFt-ban
Sorszám A tétel megnevezése Tárgyév
32. A. Személyi jellegű ráfordítások 22
33. 1. Bérköltség 0
34. ebből: - megbízási díjak  
35. - tiszteletdíjak  
36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 22
37. 3. Bérjárulékok  
38. B. A szervezet által nyújtott támogatások  
39. ebből: A Kormányrendelet 16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként  
elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
 
 
 
"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva"
     
     
           
  Papp Tibor Norbert sk.
Tamási, 2008. április 30.   a szervezet vezetője